Onze vereniging

Onze vereniging bestaat uit ongeveer 50 leden. Samen met en voor elkaar zorgen we ervoor dat de vereniging kan draaien. We hechten waarde aan gezelligheid en sportiviteit. Hiervoor worden verschillende activiteiten georganiseerd in de vorm van wedstrijden of een uitje.

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. Klik op de link om te zien wie dit zijn.

Onder het kopje geschiedenis kunt u lezen hoe de vereniging is ontstaan en hoe er in de loop van de tijd verbouwingen e.d. hebben plaatsgevonden.

Het gebouw bestaat uit een gezellige bar. De schietbaan bestaat uit twaalf 12-meter banen waar zowel met lucht als met vuur op geschoten kan worden. Bij accomodatie kunt u een impressie opdoen van het gebouw en de schietbaan.