Lid worden

De schietsport is een sport waar een gepaste houding van groot belang is. Vanaf 15 jaar kan er bij ons met lucht geschoten worden. Vanaf 18 jaar is het mogelijk om met vuur te schieten. Doordat er met wapens wordt geschoten is veiligheid een belangrijk onderdeel. Om deze reden kun je niet zomaar lid worden van een schietvereniging.

Stap 1: Kennismaken

De eerste stap is kennis maken met de vereniging. Hiervoor kun je contact opnemen of een keer langskomen op maandagavond. Er vindt dan een kennismakingsgesprek plaats waarna er wordt besloten of je introducee wordt. Hiervoor is legitimatie verplicht.

Stap 2: Introducee (1 maand)

Als introducee wordt je onder begeleiding van een instructeur in 1 maand begeleid in de kennismaking met de schietsport. Er wordt gebruik gemaakt van een cursus waarbij elke week een ander onderdeel van de schietsport aan bod komt. Er wordt tijdens deze periode in verband met de veiligheid enkel met lucht geschoten.

Stap 3: Aspirant (5 maanden)

Na de beginnerscursus kun je aspirant van onze vereniging kan worden. De ballotagecommissie bepaald of hier geen bezwaren voor zijn. In 5 maanden zal er verder ervaring worden opgedaan in de schietsport. Om aspirant van onze vereniging te worden is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk. Daarnaast wordt het Aanmeldingsformulier aspiranten ingevuld. Jongeren onder de 18 vullen het Aanmeldingsformulier junioren aspirant in. Beide aanmeldingsformulieren bevatten een eigen verklaring over de gezondheidstoestand die ingevuld dient te worden.

Stap 4: Lid 

Na 6 maanden aspirant te zijn geweest bepaalt het bestuur of je lid kunt worden van de vereniging. Om volwaardig lid te worden van de vereniging wordt je aangemeld bij de KNSA.